Home Videos ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೊಬ್ಬ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ನೀರವ್ ಮೋದಿ..! ಅವನು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಈ ಮಹಾನುಭಾವ ಹತ್ತಾರು ಕೋಟಿ..!

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೊಬ್ಬ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ನೀರವ್ ಮೋದಿ..! ಅವನು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಈ ಮಹಾನುಭಾವ ಹತ್ತಾರು ಕೋಟಿ..!

132
0
SHARE

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೊಬ್ಬ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ನೀರವ್ ಮೋದಿ..! ಅವನು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಈ ಮಹಾನುಭಾವ ಹತ್ತಾರು ಕೋಟಿ..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here