ಖಾರ್ಕಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಉಕ್ರೇನ್​: ಉಕ್ರೇನ್ ​ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಖಾರ್ಕಿವ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳು ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ ರಾಜ್ಯದ 90 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ, ತಿಂಡಿ ನೀರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರದಾ ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.