Home Videos Congress ನಾಯಕರ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ.! ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದ “ಕೈ” ನಾಯಕರು.?!

Congress ನಾಯಕರ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ.! ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದ “ಕೈ” ನಾಯಕರು.?!

219
0
SHARE

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ..!!ಮೈಸೂರು ಮಹರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು..?!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here