Home Latest ವೇತನವನ್ನೂ ನೀಡದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು; ಕಂಗಾಲಾದ ನೂರಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

ವೇತನವನ್ನೂ ನೀಡದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು; ಕಂಗಾಲಾದ ನೂರಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

599
0

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು; ವೇತನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾದ ನೂರಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

Previous articleಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಾಧೆಯಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ; ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ; ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
Next articleವೇತನವನ್ನೂ ನೀಡದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು; ಕಂಗಾಲಾದ ನೂರಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here