Home Videos Siddu ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋ BSY ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ದೋಖಾ...

Siddu ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋ BSY ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ದೋಖಾ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ..??

105
0
SHARE

Siddu ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಜಿ CM ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಮಾಲೂರಿನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ..??

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here