ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು..! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಗೂಗಲ್ ನೀಡಿರುವ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಗೂಗಲ್  ಮ್ಯಾಪ್ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿ ಅಥವಾ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ವಿಲ್ಲದ ಊರಾಗಲಿ, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ತಲುಪಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಚಾರ ವೆಂದರೆ ಗೂಗಲ್​ ಮ್ಯಾಪ್ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಗೂಗಲ್​​ ಮ್ಯಾಪ್​ ಅನ್ನು ಗಳಿಕೆಯ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿಸಬಹುದು.

ಗೂಗಲ್​ ಮ್ಯಾಪ್​  ಸ್ಥಳ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. Google ನಿಂದ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊ ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆಯೇ ಗೂಗಲ್​ ಮ್ಯಾಪ್​ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗೂಗಲ್​ ಮ್ಯಾಪ್​ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ನೀವು Google ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, Google ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪರಿಶೀಲಿಸದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು Google ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವ ನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ನೀವು 50 ಡಾಲರ್ ವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು

Google ನ ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ $ 20 ರಿಂದ $ 50 ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 3700 ರೂ ಗಳಿಸಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published.