Home Tags ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಸಲ್ಲದು ; ಸಂಸ್ಥೆ ಉಳಿದರೆ ನಾವು ಎಂಬುದು ಮರೆಯದಿರೊಣ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕಿವಿಮಾತು

Tag: ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಸಲ್ಲದು ; ಸಂಸ್ಥೆ ಉಳಿದರೆ ನಾವು ಎಂಬುದು ಮರೆಯದಿರೊಣ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕಿವಿಮಾತು

Recent Posts

Recent Posts