ಮೊಸಳೆಯನ್ನೇ ಮದ್ವೆಯಾದ ಮೇಯರ್!: ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿದರೂ ಸತ್ಯ

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಪಟ್ಟಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜನರ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಸ್ಯಾನ್ ಪೆಡ್ರೊ ಹುವಾಮೆಲುಲಾದ ವಿಕ್ಟರ್ ಅಗ್ಯುಲರ್ ಮೇಯರ್ ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು! ಏಕೆ? ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ.

ಎಷ್ಟೇ ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿದರೂ ಸತ್ಯ, ಹೌದು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ವಿಕ್ಟರ್ ಅಗ್ಯುಲರ್ ದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಔಪಚಾರಿಕ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಡೀ ಊರನ್ನೇ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪಾದ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ತನ್ನ ವಧು ಮೊಸಳೆಯನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿದನು.

ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಮೊಸಳೆಯನ್ನು “ರಾಜಕುಮಾರಿ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೊಸಳೆಯಗೆ ಬಿಳಿ ಮದುವೆಯ ಗೌನ್, ಮುಸುಕು ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾತ್ರ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಮೊಸಳೆಗೆ ಮದುವೆಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಜನರು ಹಾಡು, ಕುಣಿತ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

Leave a Reply

Your email address will not be published.