ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ KRS ಡ್ಯಾಂಗೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಭೇಟಿ

ಜಿಲ್ಲೆ

ಮಂಡ್ಯ: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಕೆಆರ್​ಎಸ್​ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವುದ ರಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾ ಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ರಭಸವಾಗಿ ಹೊರ ಬಂದು ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಲರಾಶಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ರಾಜವಂಶಸ್ಥೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ. ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಹಾಲ್ನೊರೆಯಂತೆ ಕಾವೇರಿ ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಲು ತುಂಭಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published.