Home Home ಕೋವಿಡ್ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹೋಮ ಹವನ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್!

ಕೋವಿಡ್ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹೋಮ ಹವನ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್!

ಕೋವಿಡ್ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಹೋಮ ಹವನ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್!

217
0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here