ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ-ಆಗಸ್ಟ್-12,2022

ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ,ಗಾಯತ್ರಿ ಜಯಂತಿ,ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 05:58 ಏ ಎಂ, ಸೂರ್ಯಸ್ತ: 06:44 ಪಿ ಎಂ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ1944, ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಸಂವತ್2078, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ತಿಥಿ: ಹುಣ್ಣಿಮೆ 07:05 ಏಎಂ ವರೆಗೂ, ನಂತರ ಪಾಡ್ಯ 03:46 ಏಎಂ, ನಕ್ಷತ್ರ: ಧನಿಷ್ಠ 01:36 ಏಎಂ , ಯೋಗ: ಸೌಭಾಗ್ಯ 11:34 ಏಎಂ ವರೆಗೂ , ಶೋಭಾನ ಕರಣ: ಬವ 07:05 ಏಎಂ ವರೆಗೂ , ಬಾಲವ 05:23 ಪಿಎಂ […]

Continue Reading

ಗುರುವಾರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ-ಆಗಸ್ಟ್-11,2022

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ,ರಾಖಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 05:58 ಏ ಎಂ, ಸೂರ್ಯಸ್ತ: 06:44 ಪಿ ಎಂ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ1944, ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಸಂವತ್2078, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ತಿಥಿ: ಚತುರ್ದಶೀ 10:38 ಏಎಂ ವರೆಗೂ, ನಂತರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರ ಆಷಾಢ 06:53 ಏಎಂ ವರೆಗೂ , ಶ್ರವಣ 04:07 ಏಎಂ , ಯೋಗ: ಆಯುಷ್ಮಾನ್ 03:32 ಪಿಎಂ ವರೆಗೂ , ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ: ವಣಿಜ 10:38 ಏಎಂ ವರೆಗೂ , ವಿಷ್ಟಿ […]

Continue Reading

ಸೋಮವಾರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ-ಆಗಸ್ಟ್-8,2022

ಶ್ರಾವಣ ಪುತ್ರದಾ ಏಕಾದಶಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 05:57 ಏ ಎಂ, ಸೂರ್ಯಸ್ತ: 06:46 ಪಿ ಎಂ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ1944, ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಸಂವತ್2078, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ,ವರ್ಷ ಋತು, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ತಿಥಿ: ಏಕಾದಶೀ 09:00 ಪಿ ಎಂ ವರೆಗೂ, ನಂತರ ದ್ವಾದಶೀ ನಕ್ಷತ್ರ: ಜ್ಯೆಷ್ಟ್ಯ 02:37 ಪಿ ಎಂ ವರೆಗೂ , ಮೂಲ ಯೋಗ: ಇಂದ್ರ 06:56 ಏ ಎಂ ವರೆಗೂ , ವೈ ದೃತಿ 03:25 ಏ ಎಂ , ಕರಣ: ವಣಿಜ 10:29 […]

Continue Reading

ಭಾನುವಾರ- ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗಸ್ಟ್-7,2022

ಸೂರ್ಯೋದಯ: 05:57 ಏ ಎಂ, ಸೂರ್ಯಸ್ತ: 06:47 ಪಿ ಎಂ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ1944, ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಸಂವತ್2078, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ವರ್ಷ ಋತು, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ತಿಥಿ: ದಶಮೀ 11:50 ಪಿ ಎಂವರೆಗೂ, ನಂತರ ಏಕಾದಶೀ ನಕ್ಷತ್ರ: ಅನುರಾಧ 04:30 ಪಿ ಎಂ ವರೆಗೂ , ಜ್ಯೆಷ್ಟ್ಯ ಯೋಗ: ಬ್ರಹ್ಮ 10:03 ಏ ಎಂ ವರೆಗೂ , ಇಂದ್ರ ಕರಣ: ತೈತಲೆ 01:05 ಪಿ ಎಂ ವರೆಗೂ , ಬವ 11:50 ಪಿ ಎಂ […]

Continue Reading

ಶನಿವಾರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ-ಜೂನ್-11,2022

ಅನಂತರದ ನಿರ್ಜಲಾ ಏಕಾದಶಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ: 05:41 ಏ ಎಂ, ಸೂರ್ಯಸ್ತ: 06:50 ಪಿ ಎಂ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ1944, ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಸಂವತ್2078, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಉತ್ತರಾಯಣ ತಿಥಿ: ಏಕಾದಶೀ 05:45 ಏ ಎಂ ವರೆಗೂ, ನಂತರ ದ್ವಾದಶೀ 03:23 ಏ ಎಂ, ನಕ್ಷತ್ರ: ಸ್ವಾತಿ 02:05 ಏ ಎಂ , ಯೋಗ: ಪರಿಘ 08:47 ಪಿ ಎಂ ವರೆಗೂ , ಶಿವ ಕರಣ: ವಿಷ್ಟಿ 05:45 ಏ ಎಂ ವರೆಗೂ […]

Continue Reading

ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ-ಜೂನ್-3,2022

ಸೂರ್ಯೋದಯ: 05:41 ಏ ಎಂ, ಸೂರ್ಯಸ್ತ: 06:48 ಪಿ ಎಂ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ1944, ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಸಂವತ್2078, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ,ವಸಂತ ಋತು, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಉತ್ತರಾಯಣ ತಿಥಿ: ಚೌತಿ 02:41 ಏ ಎಂ, ನಕ್ಷತ್ರ: ಪುನರ್ವಸು 07:05 ಪಿ ಎಂ ವರೆಗೂ , ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ: ವೃದ್ಧಿ 03:34 ಏ ಎಂ , ಜೂನ್ 04 ವರೆಗೂ , ಧ್ರುವ ಕರಣ: ವಣಿಜ 01:30 ಪಿ ಎಂ ವರೆಗೂ , ವಿಷ್ಟಿ 02:41 ಏ ಎಂ […]

Continue Reading

ಮಂಗಳವಾರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ-ಮೇ-31,2022

ಸೂರ್ಯೋದಯ: 05:41 ಏಎಂ, ಸೂರ್ಯಸ್ತ: 06:47 ಪಿಎಂ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ1944, ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಸಂವತ್2078, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ವಸಂತ ಋತು, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಪಾಡ್ಯ 07:18 ಪಿಎಂ ವರೆಗೂ, ನಂತರ ಬಿದಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ 10:01 ಏಎಂ ವರೆಗೂ , ಮಾರ್ಗಶಿರ ಯೋಗ: ಧೃತಿ 12:34 ಏಎಂ , ಕರಣ: ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ 06:07 ಏಎಂ ವರೆಗೂ , ಬವ 07:18 ಪಿಎಂ ವರೆಗೂ , ಬಾಲವ ರಾಹು ಕಾಲ: 03:00;ನಿಂದ 04:30 ವರೆಗೂ ಯಮಗಂಡ:09:00 […]

Continue Reading

ಭಾನುವಾರ- ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇ-29,2022

ಸೂರ್ಯೋದಯ: 05:41am, ಸೂರ್ಯಸ್ತ: 06:46pm ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ1944, ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಸಂವತ್2078, ವೈಶಾಖ ಮಾಸ, ವಸಂತ ಋತು, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಚತುರ್ದಶೀ 02:54pm ವರೆಗೂ, ನಂತರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಕ್ಷತ್ರ: ಕೃತ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ವರೆಗೂ ಯೋಗ: ಅತಿಗಂಡ 10:54pm ವರೆಗೂ , ಸುಕರ್ಮ ಕರಣ: ಶಕುನಿ 02:54pm ವರೆಗೂ , ಚತುಷ್ಪಾದ 03:55am ರಾಹು ಕಾಲ: 04:30 ನಿಂದ 06:00 ವರೆಗೂ ಯಮಗಂಡ: 12:00 ನಿಂದ 01:30 ವರೆಗೂ ಗುಳಿಕ ಕಾಲ:03:00 ನಿಂದ 04:30 […]

Continue Reading

ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ-ಮೇ -27, 2022

ಸೂರ್ಯೋದಯ: 05:56am, ಸೂರ್ಯಸ್ತ: 06:34pm ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ1944, ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಸಂವತ್2078, ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ವಸಂತ ಋತು, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಉತ್ತರಾಯಣ ತಿಥಿ: ಷಷ್ಠೀ 08:42am ವರೆಗೂ, ನಂತರ ಸಪ್ತಮೀ ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವ ಆಷಾಢ 08:14pm ವರೆಗೂ , ಉತ್ತರ ಆಷಾಢ ಯೋಗ: ಶಿವ 07:12 am ವರೆಗೂ , ಸಿದ್ದಿ 04:14am ಕರಣ: ವಣಿಜ 08:42 am ವರೆಗೂ , ವಿಷ್ಟಿ 07:32pm ವರೆಗೂ , ಬವ ರಾಹು ಕಾಲ:10:30 ನಿಂದ 12:00 ವರೆಗೂ […]

Continue Reading

ಬುಧವಾರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ-ಮೇ-25,2022

ಸೂರ್ಯೋದಯ: 05:42am, ಸೂರ್ಯಸ್ತ: 06:45pm ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕೆ1944, ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಸಂವತ್2078, ವೈಶಾಖ ಮಾಸ, ವಸಂತ ಋತು, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ದಶಮೀ 10:32am ವರೆಗೂ, ನಂತರ ಏಕಾದಶೀ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರ 11:20pm ವರೆಗೂ , ರೇವತಿ ಯೋಗ: ಪ್ರೀತಿ 10:45pm ವರೆಗೂ , ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕರಣ: ವಿಷ್ಟಿ 10:32am ವರೆಗೂ , ಬವ 10:39pm ವರೆಗೂ , ಬಾಲವ ರಾಹು ಕಾಲ: 12:00 ನಿಂದ 01:30 ವರೆಗೂ ಯಮಗಂಡ: 07:30 ನಿಂದ 09:00 […]

Continue Reading