Home Home ಮಂತ್ರಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಆ ‘ವಸ್ತು’ವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಎಸ್ ವೈ ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ?; ಸಂತೋಷ್...

ಮಂತ್ರಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಆ ‘ವಸ್ತು’ವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಎಸ್ ವೈ ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ?; ಸಂತೋಷ್ ಕೊಟ್ಟ ಆ ‘ವಸ್ತು’ವಾದರೂ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?

ಮಂತ್ರಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಆ 'ವಸ್ತು'ವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಎಸ್ ವೈ ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ?; ಸಂತೋಷ್ ಕೊಟ್ಟ ಆ 'ವಸ್ತು'ವಾದರೂ ಯಾವುದು?

915
0
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here