Home Home ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಂದುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಕೊರೋನಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷದ...

ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಂದುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಕೊರೋನಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ MTB ನಾಗರಾಜ್ ಗುಡುಗು

MTB Nagaraj angry about Karnataka BJP Government | ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಂದುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಕೊರೋನಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ MTB ನಾಗರಾಜ್ ಗುಡುಗು

642
0

VIAMTB Nagaraj angry about Karnataka BJP Government | ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಂದುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಕೊರೋನಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ MTB ನಾಗರಾಜ್ ಗುಡುಗು
SOURCEMTB Nagaraj angry about Karnataka BJP Government | ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಂದುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಕೊರೋನಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ MTB ನಾಗರಾಜ್ ಗುಡುಗು
Previous articleಜೂಜಿನ ಆಟದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾದ Covid Care Center!
Next articleಇಳಿಮುಖ ಕಂಡ ಕೋರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here