Home Home ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕದ ಮೂಲಕ Tong ಕೊಟ್ಟ DC ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ!

ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕದ ಮೂಲಕ Tong ಕೊಟ್ಟ DC ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ!

Rohini Sindhuri, who gave Tong to Pratapa Simha ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕದ ಮೂಲಕ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ

505
0

VIARohini Sindhuri, who gave Tong to Pratapa Simha | ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕದ ಮೂಲಕ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ
SOURCERohini Sindhuri, who gave Tong to Pratapa Simha | ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕದ ಮೂಲಕ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ
Previous articleಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಫಿಯಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾದಿಂದ DC ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ Target!
Next articleಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ; ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ MTB ನಾಗರಾಜ್!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here