Home Tags ಕೊರೊನಾ ಬಗ್ಗೆ  ಪುಟ್ಟ ಕುವರಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್.. ಆ ಬಾಲಕಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾದ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ?

Tag: ಕೊರೊನಾ ಬಗ್ಗೆ  ಪುಟ್ಟ ಕುವರಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್.. ಆ ಬಾಲಕಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾದ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ?